[Phải Biết] Cách dùng cấu trúc Depend On trong tiếng Anh

Các bạn học sinh có lẽ không còn xa lạ gì với cấu trúc Depend on trong tiếng Anh. Cấu trúc này thường xuyên xuất hiện trong các bài giảng cũng như các bài kiểm tra, tuy nhiên, có nhiều bạn vẫn chưa biết cách dùng Depend on sao cho đúng. Nếu bạn là một trong số đó, hãy đọc ngay bài viết dưới đây nhé, Edutrip đã giúp bạn hệ thống lại các kiến thức cũng như các cách dùng Depend on trong tiếng anh một cách đơn giản nhất.

Cách dùng cấu trúc Depend On trong tiếng Anh

1. Định nghĩa Depend on trong tiếng anh

Cụm từ Depend on bao gồm 2 thành phần là động từ Depend và giới từ On, hai thành phần này kết hợp thể hiện ý nghĩa tùy thuộc vào, dựa vào ai hay điều gì.

Ví dụ:

 • Which university I go to depends on my test scores. (Việc tôi học đại học ở trường nào phụ thuộc vào điểm thi của tôi.)
 • Whether my family can have a dog depends on my mother’s decision. (Liệu nhà tôi có được nuôi cún không phụ thuộc vào quyết định của mẹ tôi.)
 • My father is the person I always depend on when I have problems. (Bố tôi là người tôi luôn dựa vào khi gặp vấn đề.)
 • What is the dishes in the party are depended on the restaurant’s decision (Những món ăn trong bữa tiệc là gì phụ thuộc vào quyết định của nhà hàng.)

[Phải Biết] Cách dùng cấu trúc Depend On trong tiếng Anh

2. Cách dùng Depend on trong tiếng anh

Cấu trúc Depend on trong tiếng anh có dạng như sau:

– depend on + somebody/something

(depend on + Danh từ/Đại từ tân ngữ)

Ý nghĩa: tùy thuộc vào, dựa vào ai/điều gì

Ví dụ:

 • Poor children depend on the meals given (Những đứa trẻ nghèo phụ thuộc vào những bữa ăn được cho)
 • Plants depend on water and sunlight (Cây cối phụ thuộc vào nước và ánh sáng mặt trời)
 • She always depends on her husband after marriage (Cô ấy luôn phụ thuộc vào chồng sau khi kết hôn)
 • Whether the flight is delayed depends on the weather (Liệu chuyến bay có bị hoãn không phụ thuộc vào thời tiết)
 • Family economy depends on man (Kinh tế gia đình phụ thuộc vào người đàn ông)

**Lưu ý: Một số cấu trúc cũng thể hiện ý nghĩa phụ thuộc vào:

Sach IELTS Sieu Re IELTSBOOK
 

Cấu trúc 1: Be conditional on/upon something: phụ thuộc vào điều gì đó

Ví dụ:

 • Motorcycle speed is conditional on engine (Tốc độ xe máy phụ thuộc vào động cơ)
 • Lifestyle is conditional on education level and morality (Lối sống phụ thuốc vào trình độ học vấn và đạo đức)

Cấu trúc 2: Be dependent on/upon somebody/something: phụ thuộc vào ai/ cái gì đó

Ví dụ:

 • Success can be dependent on knowledge (Thành công có thể phụ thuộc vào kiến thức)
 • Victim’s life in a fire are dependent on the speed of the firefighter (Sự sống của nạn nhân trong đám cháy phụ thuộc vào tốc độ của lính cứu hỏa)

Cấu trúc 3: Be based on something: dựa dẫm vào điều gì đó

Ví dụ:  

 • A good cup of coffee is based on the quality of the beans (Một cốc cà phê ngon dựa vào chất lượng hạt cà phê)
 • Children’s behavior is based on upbringing and morals of parents (Hành vi của trẻ em dựa vào cách dạy dỗ và đạo đức của bố mẹ)

Cấu trúc 4: Lean on somebody/something: phụ thuộc vào ai/ cái gì đó

Ví dụ:

 • The growth of vegetables lean on how to fertilize (Sự phát triển củ rau phụ thuộc vào cách bón phân)
 • Service quality lean on customer attitude (Chất lượng phục vụ phụ thuộc vào thái độ của khách hàng)

– depend on somebody + to V

Ý nghĩa: Được sử dụng khi muốn nói tin tưởng ai làm điều gì

Ví dụ:

 • The police arrested the man because they depend on him to steale that money (Cảnh sát bắt người đàn ông vì họ tin ông ấy đã đánh cắp số tiền đó)
 • She broke up with him because she depends on him to have an affair (Cô ấy chia tay anh ấy vì cô ấy tin tưởng anh ấy đã ngoại tình)
 • They hire him because they depend on him to do the job well (Họ thuê anh ấy làm việc vì họ tin tưởng anh ấy sẽ làm tốt công việc đó)

**Lưu ý: Một số cấu trúc cũng thể hiện ý nghĩa tin tưởng vào ai/cái gì

Cấu trúc 1: Rely on/upon somebody/something: tin tưởng vào ai/ cái gì đó

Ví dụ:

 • She relies on his promise (Cô ấy tin tưởng vào lời hứa của anh ấy)
 • Parents always rely on the care of grandparents with children (Bố mẹ luôn tin tưởng sự chăm sóc của ông bà với trẻ)

Cấu trúc 2: Place reliance on/upon somebody/something: đặt niềm tin vào ai/ cái gì đó

Ví dụ:

 • My teacher always places reliance on me (Cô giáo của tôi luôn đặt sự tin tưởng vào tôi)
 • Abandoned animals are hard to place reliance in people again (Những con vật bị bỏ rơi rất khó đặt niềm tin vào con người một lần nữa)

Cấu trúc 3: Count on somebody/something: tin tưởng ai/ cái gì đó

Ví dụ:

 • I always count on the operation of the calculator (Tôi luôn tin tưởng vào hoạt động của máy tính)
 • The director counts on her work ability (Giám đốc tin tưởng năng lực làm việc của cô ấy)

Cấu trúc 4: Put one’s faith in somebody/something: đặt niềm tin vào ai/ cái gì đó

Ví dụ:

 • He always puts my faith in his teachers’ lectures (Anh ấy luôn đặt niềm tin vào các bài giảng của giáo viên)
 • Children put their great faith in their father (Những đứa trẻ đặt niềm tin rất lớn vào bố của chúng)

Sach IELTS Sieu Re IELTSBOOK
Cấu trúc 5: Believe in somebody/something: Tin ai/ cái gì đó

Ví dụ:

 • She always believes that someone will come to her rescue when she is on a deserted island alone (Cô ấy luôn tin rằng sẽ có người đến cứu khi ở đảo hoang một mình)
 • They believe in miracles that are always around them (Họ tin vào phép màu luôn ở bên họ)

– depend (on) + what/where/when/how/whether…

Bên cạnh hai cấu trúc trên, Depend on còn có thể đi với từ để hỏi nhằm diễn đạt ý nghĩa phụ thuộc vào điều gì, nơi mà, cách mà, liệu, … Đối với trường hợp này, người sử dụng có thể lược bỏ bớt đi giới từ On.

Ví dụ:

 • My family’s trip depends (on) whether the weather is good (Chuyến du lịch củ gia đình tôi phụ thuộc vào việc liệu thời tiết có tốt hay không)
 • Can you take me to work? – It depends (on) where your house is, is it the same direction as mine (Bạn có thể đưa tôi đi làm không? – Nó phụ thuộc vào nhà của bạn ở đâu, nó có cùng hướng với nhà tôi không)
 • Whether his mother buys him a Christmas present depends (on) how does his final exam score (Liệu mẹ cậu ấy có mua quà giáng sinh cho cậu ấy hay không phụ thuộc vào điểm thi cuối kì của cậu ấy như thế nào)
 • Your final exam score depends on how hard you study (Điểm thi cuối kì của bạn phụ thuộc vào việc bạn đã học hành chăm chỉ như thế nào)

[Phải Biết] Cách dùng cấu trúc Depend On trong tiếng Anh

3. Phân biệt cấu trúc Depend on, Depend upon và Depending on

Bên cạnh cấu trúc Depend on trong tiếng anh mà Edutrip đã liệt kê như ở trên, bạn cũng có thể thường xuyên gặp các cấu trúc Depend upon và Depending on. Ba cụm từ này khá dễ nhầm lẫn đúng không? Edutrip sẽ giúp bạn phân biệt chúng ngay sau đây nhé.

Đầu tiên là cấu trúc Depend upon, cấu trúc này hoàn toàn giống với Depend on cả về ngữ nghĩa và cách sử dụng. Cả DEPEND ON và DEPEND UPON đều có thể là động từ chính trong câu, thường đi theo sau chủ ngữ, thể hiện ý nghĩa phụ thuộc vào hay tùy thuộc vào cái gì đó.

Ví dụ:

 • Service warranty period depends on the service package you choose = Service warranty period depends upon the service package you choose (Thời gian bảo hành dịch vụ phụ thuộc vào gói dịch vụ mà bạn chọn)
 • The time and location of the monthly meeting depends on the manager’s schedule = The time and location of the monthly meeting depends upon the manager’s schedule (Thời gian và địa điểm của cuộc họp hằng tháng phụ thuộc vào lịch trình của người quản lý)
 • Với DEPENDING ON, mặc dù cũng mang ý nghĩa phụ thuộc vào, tùy thuộc như DEPEND ON và DEPEND UPON, tuy nhiên DEPENDING ON ở dạng V-ing nên không thể đóng vai trò làm động từ chính trong câu. Chính vì thế, Depending on không đứng sau chủ ngữ mà là một cụm từ tách biệt, đừng đầu một mệnh đề độc lập.

Ví dụ:

 • Depending on experience and English ability, candidates will have different salaries (Phụ thuộc vào kinh nghiệm và khả năng tiếng anh, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau)
 • Depending on the food source, a forest has a variety of animals or not (Tùy thuộc vào nguồn thức ăn mà khu rừng có đa dạng động vật hay không)

4. Bài tập về cấu trúc Depend on

Đây là một cấu trúc không khó và xuất hiện nhiều nên bạn hãy ghi nhớ nha. Hãy luyện tập một chút với cấu trúc Depend trong hai bài tập sau đây.

Bài tập:

Bài 1: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

1. Do you eat out at lunchtime? – Well, it ______ my work. 

A. depend on 
B. depends on
C. depending on

2. I might go to the party tomorrow – it ______ time I get home from work.

A. depends what
B. depends how
C. depends when

3. I ______ him to do it well.

A. depending on
B. depends on
C. depend on

4. ______ the final result, we will give a scholarship to the best student. 

A. Depending on
B. Depends on
C. Depend on

5. I’m ______ you. You should keep your promise.

A. depending on
B. depends on
C. depend on

Bài 2: Điền từ/cụm từ chính xác vào chỗ trống 

1. She wants to do things alone. She refused to ______ on anyone.

2. Young children need to ______ completely ______ their parents. 

3. Linh can be nice or not, _______ the mood and the situation.

4. My uncle ______ fishing for his income.

5. They received a lot of love from people in the village, _______ how much they had given.

Đáp án

Bài 1:

1. B
2. A
3. C
4. A
5. A (thì hiện tại tiếp diễn) 

Bài 2: 

1. depend
2. depend…. on
3. depending on
4. depends on
5. depending on 

Trong bài viết trên Edutrip đã cung cấp mọi kiến thức liên quan cũng như các ví dụ về cấu trúc cũng như cách dùng Depend on trong tiếng anh. Chúng tôi luôn hy vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ vào quá trình nâng cao trình độ tiếng anh của bạn. Hãy nhớ ghi chép đầy đủ và luyện tập cũng như sử dụng thường xuyên các cấu trúc Depend on để vân dụng chúng hiệu quả hơn trong giao tiếp hằng ngày cũng như trong các bài thi nhé. Edutrip chúc bạn có một ngày học tập thật hiệu quả và đầy năng lượng.

Bài viết liên quan
Trang Chủ
0
Search
File Nghe